Патничко осигурување

Бисер Травел ги нуди патничките осигурувања на Еуролинк Осигурување.
Со патничкото осигурување на добивате чувство на сигурност при патувањето и гаранција за максимален надомест за штета. Осигурувањата кои Бисер Травел ги нуди се изработени според светски стандарди и прилагодени токму на вашите потреби.

Со цел задоволување на вашите специфични потреби можете да одберете некој од следниве пакети на покритие:

Оптимум
Премиум
ВИП
Ски пакет

Напомена: При издавањето на патничко оигурување задолжително е доставување на пасош.