Barcelona

Мин. Престој: 2d / Макс. Престој: 12m Цена за промена на карта: 60

Belgrade

Мин. Престој: No / Макс. Престој: 12m Цена за промена на карта: 50

Athens

Мин. Престој: 3d or Su / Макс. Престој: 3m Цена за промена на карта: 50

Amsterdam

Мин. Престој: 3d or Su / Макс. Престој: 12m Цена за промена на карта: 60

Berlin

Мин. Престој: 3d or Su / Макс. Престој: 3m Цена за промена на карта: 50